Top

Tin tức

Phong Lăng Độ 
1. Cách thức tham gia sự kiện
  • Di chuyển từ xa phu tới khu vực sự kiện -> đến phong lăng độ
  • Gặp NPC "Thuyền Phu" tọa độ (144/188) , (160/181) , (192,176) để di chuyển lên thuyền 
  • Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài Phong Lăng Độ ( Có được khi đánh quái ở bản đồ Phong Lăng Độ ).
  • Thời gian: Mỗi giờ diễn ra 1 đợt, báo danh 10 phút và đi thuyền 30 phút.
  • Cấp độ có thể lên thuyền 80 trở lên
2. Nội dung
  • Tối đa tham gia 3 thuyền được 48 người.
  • Mỗi Thuyền chứa tối đa 16 người.( khi thuyền 1 đã vào đủ 16 người, người tiếp theo sẽ tự động sang thuyền 2, và thuyền 2 cũng như vậy..).
  • Khi tiêu diệt Boss Thủy Tặc trên thuyền và sang đến bờ Bắc Phong Lăng Độ sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm quý.
 3.Chú Ý
  • Trong thời gian đi thuyền, có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu bang phái ( trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu khác ).
  •  Khi bị trọng thương sẽ đưa trở về thành thị.