Top

Tin tức

Chiến Trường Tống Kim


Điều kiện tham gia

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

 • Đẳng cấp yêu cầu: Từ 80 trở lên

 • Phí báo danh: 5000 lượng

 • Địa điểm đến chiến trường Tống Kim: Xa phu hoặc Thần hành phù đến khu vực sự kiện -> Khu vực báo danh Tống Kim.

 • Thời gian báo danh: 10h45, 14h45, 19h45 và 22h45 

 • Thời gian diễn ra: 45 phút.

Nội Dung Sự Kiện


1. Trong thời gian báo danh: Cần đăng ký tham gia tại NPC Tống Kim Mộ Binh (Tống/Kim) để được phép tham gia

2. Nội dung cần biết

 • Tống kim diễn ra 10 phút sau mới có thể vào.

 • Điểm tích lũy ít hơn 200 điểm sẽ không được nhận thưởng Kinh Nghiệm.

 • Mỗi trận Tống Kim tham gia nhận được miễn phí 300 bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn. (Dược phẩm không thể giao dịch, bày bán và chỉ được sử dụng trong Tống Kim)

 • Nếu trong thời gian thi đấu diễn ra người chơi không hoạt động trong 3 phút sẽ bị đưa ra khỏi chiến trường

 • 2 Phe Tống và Kim không chênh lệch quá 2 người.

 • Trong mỗi trận đấu điểm tích lũy mỗi nhân vật không vượt quá 10.000 điểm

 • Giết liên tục 1 người chơi, điểm tích lũy nhận được sẽ bị giảm

 • Tham gia trên 30 phút nhận được điểm tích lũy tống kim tối thiểu có 200 điểm mỗi người.

 3. Phần thưởng trận tống kim 20h hàng ngày 

 • Tất cả các nhân vật tham gia tống kim sẽ có cơ hội nhận được ngẫu nhiên 5 tới 10 Xu(Kim Nguyên Bảo )  khi đạt  trên 500 điểm tích lũy  trong trận đấu

 • Ngoài ra các nhân vật đạt top 1 tới  top 10 có điểm tích lũy  trên 1000 điểm sẽ được thưởng thêm Xu(Kim Nguyên Bảo ) sau khi kết thúc trận đấu

+ top 1: 100xu
+ top 2: 70xu
+ top 3: 50xu
+ top 4: 30xu
+ top 5: 20xu
+ top 6 -10: 10xu

 4. Khi kết thúc trận đấu, nếu Top 5 nhân vật đạt đủ điều kiện sẽ nhận được Huy Chương Tống Kim.

 • Top 1: Nhận được 4 Huy Chương

 • Top 2: Nhận được 3 Huy Chương

 • Top 3: Nhận được 2 Huy Chương

 • Top 4,5: Nhận được 1 Huy chuong

Thắng thưởng thêm 2% exp cấp hiện tại, khi hòa và thua nhận 1% exp cấp hiện tại, ngoài ra cứ mỗi 1000 điểm tích lũy tương ứng nhận 0,8% exp cấp hiện tại  tổng điểm tích lũy không quá 10000, nếu quá sẽ tính ở mức 10000.

Tổng % exp nhận ở cấp hiện tại sau khi tính ra exp không vượt quá 15 triệu, nếu quá thì tính ở mức 15 triệu exp (15 triệu exp với mức exp lên cấp là dưới 500 triệu, với mức exp lên cấp trong khoảng 500tr - 1tỷ nhận tối đa là 30 triệu exp, mức exp lên cấp 1 tỷ trở nhận tối đa không quá 60 triệu exp)

Khi sử dụng Huy Chương Tống Kim có xác suất nhận được các vật phẩm quý

Điểm tích lũy có thể mua được thuốc phụ trợ, đổi kinh nghiệm và mua 1 số vật phẩm khác


Chú Ý :

Nghiêm cấm các hành vi post điểm trong tống kim

Nếu vi phạm :

+ Sẽ bị trừ hết điểm tích lũy tống kim và điểm kinh nghiệm hiện có về  = 0

+ Sẽ bị đưa ra vào khu vực nhà giam post điểm tống kim 24h (lần đầu vi phạm) thời gian sẽ được nâng lên nếu tiếp tục vi phạm 


Các nhân sĩ nào phát hiện có thể chụp ảnh quay video gửi vào Fanpage để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhằm tạo 1 sân chơi pk công bằng nhất