Top

Tin tức

Boss Tiểu Hoàng Kim 


Thời Gian Xuất Hiện

 • 1 giờ

 • 10 giờ

 • 14  giờ

 • 18 giờ

 • 22 giờ

Boss tiểu Hoàng Kim chỉ tồn tại trong 45 phút 

Vị trí xuất hiện:

 • Mỗi Lần sẽ xuất hiện 10 boss ngẫu nhiên tại bản đồ  các môn phái 

 • Khi boss xuất hiện sẽ có thông báo vị trí boss trên kênh tần số thế giới

Phần thưởng :

 • Kinh nghiệm

 • Vật Phẩm quý hiếm

 • Bí Kíp

 • Trang bị Hoàng Kim Sơ Cấp

 • Đồ Xanh 

 • Mảnh trang bị Hoàng Kim (Nhu tình - Hiệp Cốt)

Ghi Chú :

 • Boss tiểu Hoàng Kim sẽ biến mất sau 45 nếu không bị ai tiêu diệt

 • Nhân vật nào kết thúc boss sẽ là người ăn được boss

 • Các Vật phẩm rớt ra từ boss mà các thành viên nhặt vào sẽ được thông báo cho mọi thành viên lân cận thấy