Tính Năng Tân Kiếm Hiệp

Công Thành Chiến

NPC liên quan

Công Thành Quan các thành thị

Vị trí

 • Phượng Tường: 203/200
 • Tương Dương: 199/205
 • Khu vực Bang Hội: 207/204

Nội dung

Nộp Khiêu Chiến Lệnh
 • Giao Nộp Khiêu Chiến Lệnh (1 nhân vật được nộp tối đa 100 khiêu chiến lệnh.)
 • Khi đi luyện công bản đồ 80 trở lên, may mắn nhận được Khiêu Chiến Lệnh mang đến Công Thành Quan giao nộp cho Bang hội đề gây dựng số KCL
 • Bang hội mang Khiêu Chiến Lệnh lại Công thành quan tham gia đấu giá
Đấu giá Khiêu Chiến Lệnh
 • Đấu giá khiêu chiến lệnh (Hệ thống sẽ thông báo cho Bang chủ tham gia đấu giá)
 • Điều kiện
  • Thời gian : 18h00 - 19h00
  • Địa điểm đấu giá tại Khu vực bang hội (207/204)
  • Số lượng khiêu chiến lệnh tối thiểu dùng đấu giá là 500 cái.
  • Khu vực bang hội đi từ các sứ giả công thành chiến tại các thành thị.
  • Các bang hội đã tham gia đấu giá hoặc đã tham gia thủ hoặc công thành rồi thì không được phép tham gia đấu giá
  • Bang hội chưa qua đấu giá trong tuần và chưa giữ thành , nếu giữ thành được gọi làThủ Thành mặc định.
  • Chỉ được đấu giá 1 lần trong ngày , bằng cách nhấp vào Công Thành Quan và chọn Số Lượng.
  • Bạn có quyền chọn số đấu giá tương đương số Khiêu Chiến Lệnh bang hội hiện có, số đấu giá sẽ bị trừ cho số khiêu chiến lệnh .
 • Nội dung
  • Sau 19h00 : kết thúc đấu giá, thông báo kết quả
  • Nếu thành đó không có ai chiếm thì Bang Hội đấu giá cao nhất sẽ giành được quyền kiểm soát 1 tuần, nếu đã có người kiểm soát thì được quyền Công Thành vào ngày hôm sau.
Tham gia Công Thành Chiến
 • Danh Sách thành thị Công - Thủ các thành
  • Tương dương
   • Đấu giá: thứ 4
   • Công thành: thứ 5
  • Phương tường
   • Đấu giá: thứ 5
   • Công thành: thứ 6
  • Biện Kinh
   • Đấu giá: thứ 3
   • Công thành: thứ 4
 • Thời gian
  • Báo danh: 19h30 - 20h00
  • Công - Thủ: 20h00 - 22h00
 • Điều kiện
  • Người của Phe Công hoặc Phe Thủ, phe Công có quyền gọi trợ giúp bằng lệnh bài, tối đa giới hạn số người hỗ trợ, lệnh bài mua tại Công Thành Chiến trường do Bang Chủ mua và phát
 • Nội dung
  • 20h00 : hoạt động CTC chính thức bắt đầu.
  • Nếu một trong 2 Bang không tham gia thì Bang còn lại sẽ giành chiến thắng.
  • Khi công thành diễn ra, khi bang công chiếm được 3 long trụ, trong vòng 3 phút nếu bang thủ không chiếm lại được thì xem như bang công giành chiến thắng.
  • Nếu trong thời gian công thành nếu 1 trong 2 bang không còn ai tham gia thì trong vòng 5 phút bang còn lại sẽ được xử thắng.
  • Trong trường hợp bang công không thể chiếm được cả 3 long trụ. thì khi kết thúc bang nào chiếm được nhiều trụ hơn sẽ chiến thắng.

Chú ý

 • Khi chiếm Phượng Tường sẽ chiếm cả Biện Kinh. 1 Bang hội khi chiếm thành thành công sẽ sở hữu cùng lúc 2 thành.
 • Khi vào bản đồ Tham Chiến , các người chơi 2 bên phải Cố gắng đánh đủ Long Trụ 2 bên, bên công phải phá bỏ Cổng Thành trước mới được tham gia
 • Khi trận đấu kết thúc người chơi sẽ được di chuyển về bản đồ ngẫu nhiên
Phần thưởng
 • Bang thủ thành có quyền thiết lập thuế tại npc công thành quan
  • Thuế bày bán trong thành:thu phí từ 0-20% của người bán
  • Thuế mua bán tại npc:tăng thuế mua từ 0-20%
 • Nếu là thành viên của bang hội chiếm thành chỉ phải nộp 1/2 thuế trại thành đang chiếm.
 • Thứ 2 hằng tuần Bang chủ bang chiếm thành đến Sứ giả công thành nhận Đại Hồng Bao.
 • Số tiền Thu Thuế sẽ chuyển về Ngân Quỹ của bang, sẽ cập nhật hệ thống Bang Hội mới quản lí cho bang chủ sớm nhất

Tân Kiếm Hiệp