Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

[Sự Kiện] Anh Hùng Áo Vải 30/04

Nhân dịp đại lễ lớn của đất nước ngày 30/04 - 01/05 BQT Tân Kiếm Hiệp xin gửi tới các nhân sỹ Võ Lâm sự kiện Anh Hùng Áo Vải. Sự kiện lần này mạng đến nhiều thú vị và những phần thưởng giá trị. Hãy cùng tham gia trải nhiệm!

- Thời gian bắt đầu: 17 giờ ngày 29/04
- Thời gian kết thúc: 17 giờ ngày 10/05

Nội dung sự kiện: xem tại đâyTân Kiếm Hiệp