Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Khuyến Mại Nạp Thẻ

Nhân dịp đại lễ lớn ngày 30/04 - 01/05 BQT Tân Kiếm Hiệp xin gửi tới các nhân sỹ Võ Lâm chương trình khuyến mại nạp thẻ trong thời gian diễn ra sự kiện

- Thời gian bắt đầu: 17 giờ ngày 29/04
- Thời gian kết thúc: 17 giờ ngày 10/05

Nội dung khuyến mại
- Trong thời gian sự kiện các nhân sỹ nạp thẻ bẳng hình thức nạp qua GM sẽ nhận được Điểm Khuyến Mại ứng với mệnh giá nạp
Ví dụ:
Nạp 100.000đ sẽ nhận được 100 Điểm Khuyến Mại

- Điểm Khuyến Mại được cộng thẳng cho nhân vật nạp.

Cách sử dụng
Các nhân vật đến Lễ Quan chọn mua Cuộn Vải Thượng Hạng bằng Điểm Khuyến Mại với số lượng tương ứng với số điểm có
Ví dụ: đang có 100 Điểm Khuyến Mại trong hành trang, nếu mua 100 Cuộn Vải Thượng Hạng không dùng Điểm Khuyến Mại sẽ tốn 200 xu, Nếu dùng Thẻ sẽ chỉ tốn 150 xu.

Tân Kiếm Hiệp