Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Hướng Dẫn Nạp Qua GM


Như các bạn đã biết, hiện tại tất cả các cổng nạp thẻ mobile, thẻ gate đã đóng. Vì vậy BQT quyết đinh mở nạp thẻ qua GM, dưới đây là ưu đãi cũng như hướng dẫn cách nạp qua GM

- Ưu đãi
+ Nếu nạp qua GM thì tăng thêm tỉ lệ so với thể Gate là 10% (Ví dụ: nạp thẻ 100k = 300xu + 30xu=330 xu)

- Hướng dẫn
+ Nếu bạn có tài khoản ngân hàng thì có thể chuyển khoản trực tiếp cho GM
+ Nếu không có tài khoản ngân hàng, các bạn có thể đến ngân hàng và thực hiện chuyển khoản
+ Chuyển khoản tới tài khoản GM với nội dung là TenSV_Account

 TenSV: CTC(máy chủ công thành chiến) hoặc TKH(máy chủ tân kiếm hiệp)
 Account: tài khoản đăng nhập game cần nạp thẻ
   
- Ngay sau khi GM nhận được tiền sẽ thêm thẻ cho các bạn (kiểm tra tại lịch sử thẻ game trên trang chủ) và nạp thẻ vào game như bình thường
+ Máy chủ CTC: Chọn Nạp thẻ trong Bảo Vật
+ Máy chủ TKH: Chọn Nạp thẻ trong Bảo Vật và điền seri + mã thẻ lấy trong lịch sử thẻ game.

Tài khoản GM:
STK: 0451000427663
Tên Chủ TK: NGUYỄN ANH TUẤN
Ngân Hàng: VietcomBank Chi Nhánh Thành Công Hà Nội

Tân Kiếm Hiệp